0

آیا برای بهینه سازی جستجوی صوتی سایت خود اقدام کرده اید؟

بهینه سازی جستجوی صوتی سایت

جستجوی صوتی گوگل هر روز بیشتر از دیروز محبوب تر می شود. ابتدا سیری وارد بازار شد اما اکنون جستجوی صوتی گوگل، الکسا و دیگر تکنولوژی های تشخیص صدا آمده اند و قدرت انتخاب ما را بالا برده اند. اگر اندروید...