نمایندگی تعمیرات بوتان در زمینه تعمیرات لوازم خانگی با راه اندازی یک وب سایت سعی دارد که دسترسی مشتریان به خدمات نمایندگی تعمیرات بوتان را تسهیل نماید. امور سئو این وب سایت توسط تیم سئوشو انجام گرفته که تا اکنون منتج به کسب رتبه دوم در آنالیزهای گوگل با کلمات کلیدی تعمیرات ماکروویو بوتان و تعمیرات ماکروفر بوتان و تعمیر ماکروفر بوتان و تعمیر ماکروویو بوتان شده است و تلاش ما برای ارتقا سطح رتبه این وب سایت همچنان ادامه دارد. لازم به ذکر است که تیم سئو شو موفق شده است سایت microwavefix  را برای همین کلمات کلیدی ذکر شده به رتبه اول برساند.