با توجه به این که مهمترین مسئله جهت ارتقا رنکینگ سایت های مختلف در آنالیزهای گوگل توجه به سئو سایت می باشد لذا شما باید مدیریت امور سئو سایت های خود را تیمی متخصص بسپارید تا در جمع رقبا رتبه بالاتری را کسب نمایید. با توجه به آن چه گفته سایت microwavefix امور سئو سایت خود را به تیم متخصص و حرفه ای سئوشو سپرده که نتیجه این اعتماد کسب رتبه های بالای گوگل با تمام کلمات کلیدی مربوط به تعمیر ماکروویو بوده است. گروه سئوشو در نظر دارد این سایت را علاوه بر بهینه سازی با کلمات کلیدی مربوط به برندها، با کلمات مربوط به مکان ها مانند تعمیر ماکروویو جنوب تهران و ….. به رتبه های اول تا سوم گوگل برساند. امید است در این امر نیز موفق باشیم.